This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

Adatvédelmi tájékoztató

NTG Gondrand Kft. elkötelezett az Ön magánéletének és személyes adatainak védelme iránt. A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek a személyes adatai használatával, a jogaival és a jogai gyakorlásának módjával kapcsolatban. Elérhetőségeinket megtalálhatja a jelen Adatvédelmi tájékoztató végén.

1       Rólunk

NTG Gondrand Kft. a dániai központú és világszerte több mint 60 vállalatot magában foglaló, vezető szállítási csoport, a NTG Nordic Transport Group tagja. Csoportunk közúti, légi és tengeri szállítmányozási szolgáltatásokat, valamint különleges és átfogó szállítmányozási és szállítási megoldásokat kínál.

Az NTG valamennyi vállalata közös IT-platformokat és egyéb belső szolgáltatásokat használ, amelyeket a Nordic Transport Group A/S kezel és biztosít Dániában, személyes adatait pedig megosztjuk az NTG vállalatai között, hogy kezelni tudjuk az Önnel való ügyfélkapcsolatunkat, és biztosítani tudjuk Önnek a szükséges szolgáltatásokat. Jogi értelemben az NTG valamennyi vállalata „közös adatkezelő” azon személyes adatok tekintetében, amelyeket a közös IT-platformokon vagy a több NTG-vállalatot érintő szerződés megkötése során osztunk meg.

Ez azt jelenti, hogy felelősséggel tartozunk az általunk (pl. szerződés aláírásakor) gyűjtött személyes adatai védelméért, valamint hogy Ön közvetlenül is kapcsolatba léphet a Nordic Transport Group A/S vállalatcsoporttal, ha szeretne (az elérhetőségeket lásd a jelen Adatvédelmi tájékoztató végén).

2       Miért gyűjtünk Önről adatokat?

Akkor gyűjtünk Önről adatokat, ha Ön a vállalatunk vagy bármely más NTG-vállalat ügyfele, vagy ha tájékoztatást kér tőlünk az NTG szolgáltatásaival kapcsolatban. Ezt annak biztosítása érdekében tesszük, hogy az Ön által kért szállítmányozási és szállítási megoldásokról ajánlatot tudjunk Önnek adni, a közös szerződéssel összhangban megtervezzük és teljesítsük ezeket a szolgáltatásokat, valamint hatékonyan kommunikáljunk a teljes szállítási folyamat során, és ügyfélkapcsolatot tartsunk fenn Önnel a szállítmányok között.

Akkor is gyűjtünk Önről adatokat, ha az Ön munkaadója a vállalatunk vagy valamely másik NTG-vállalat ügyfele, és ha az Ön munkaadója Önt jelölte ki az NTG megoldásaira vonatkozó ajánlatok, tervek és teljesítés felelőseként.

Ha az NTG által meghirdetett pozícióra jelentkezik, akkor a jelentkezési folyamat során gyűjtünk Önről adatokat, és felmérjük, hogy alkalmas-e a munkakör betöltésére. Ha sikeresen teljesíti a jelentkezési folyamatot és az NTG munkavállalója lesz, az adatok egy részét továbbra is használni fogjuk, hogy munkaadóként megfeleljünk a jogszabályi kötelezettségeinknek és az Önnel kötött szerződésben foglaltaknak.

Végezetül az Ön készülékéről is gyűjtünk adatokat, amikor weboldalainkra látogat és azokat használja. Ezt nem azért tesszük, hogy azonosítani tudjuk Önt, hanem azért, hogy hatékonyabbá tegyük a weboldalaink működését, és olyan tartalmat kínáljunk, amely hasznos lehet a leendő vásárlóinknak. A legtöbb böngészőben van lehetősége arra, hogy elutasítsa vagy törölje a sütiket, azonban ne feledje, hogy egyes sütik szükségesek lehetnek a weboldal megfelelő működéséhez, és az elutasításuk korlátozhatja vagy késleltetheti a weboldalaink használatát. 

3       Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Amikor Ön tájékoztatást kér tőlünk a szállítmányozási és szállítási megoldásainkkal kapcsolatban, megszerezzük az Ön elérhetőségeit (nevét, e-mail-címét, telefonszámát, a vállalatot, amelynek dolgozik és adott esetben a vállalat címét), és elmentjük az Önnel folytatott levelezésünket. Ezt azért tesszük, mivel ezek az adatok az Önnel vagy az Ön munkaadójával a későbbiekben köthető szerződés alapja lehet.

Ha azt kéri tőlünk, hogy szolgáltatást nyújtsunk Önnek vagy munkaadójának, további adatokat gyűjtünk, amelyek a szerződés megkötéséhez és a jogszabályi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükségesek (például a helyi jogszabályok szerint kötelesek vagyunk elmenteni az elmúlt évek valamennyi tranzakcióját).

Egyes esetekben előfordulhat, hogy más szállítási vállalat lép velünk kapcsolatba, hogy a nevében végezzünk részleges vagy teljes körű szállítást. Ezekben a helyzetekben a másik szállítási vállalat megoszthat velünk bizonyos, Önre vonatkozó adatokat, amelyek relevánsak lehetnek az Ön vagy a munkaadója és az adott vállalat közötti szerződés megkötése szempontjából.

Ha az NTG-nél meghirdetett pozícióra jelentkezik, az elérhetőségi adatait (név, e-mail-cím, telefonszám, lakcím), az Ön által a szakmai tapasztalatával kapcsolatban az önéletrajzában, a motivációs levelében vagy a nekünk küldött levelében megadott információkat, valamint a jelentkezésében feltüntetett referenciaszemélyek által megadott információkat gyűjtjük Önről. Ezt azért tesszük, hogy fel tudjuk mérni az NTG-nél meghirdetett pozícióra való alkalmasságát, valamint azért, mert a későbbiekben ezek az adatok képezhetik a munkaszerződés alapját.

Ha ellátogat a weboldalainkra, az Ön készülékéről és az IP-címéről gyűjtünk adatokat, valamint azokról a weboldalakról, amelyekre ellátogat.

4       Hogyan használjuk az Önről gyűjtött adatokat?

Első sorban arra használjuk az aktuális, korábbi vagy leendő ügyfeleinkre vonatkozó adatokat, hogy kapcsolatba lépjünk velük a velük kötött szerződés teljesítése vagy az új ajánlatainkkal való megkeresésük érdekében, ha ez ellen nem tiltakoztak. Azért is tárolunk adatokat az ügyfeleinkről, hogy nyomon kövessük az ügyfélelőzményeket és a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően adatbázist készítsünk. Az utolsó kapcsolatfelvételt követő öt év elteltével töröljük az ügyfelek vagy leendő ügyfelek elérhetőségi adatait, kivéve, ha jogszabály arra kötelez, hogy hosszabb ideig megőrizzük az adatokat (például egyes tranzakciós és fizetési adatokat).

Az állásokra jelentkező személyek adatait arra használjuk, hogy felmérjük a vállalatunknál meghirdetett munkakör betöltésére való alkalmasságukat, és amennyiben sikeresek, egyes adatokat a jelentkező munkavállalói profiljának alapjául használunk fel. A sikertelen jelentkezők adatait az adatok kézhezvételétől számított hat hónap elteltével töröljük, kivéve, ha jogszabály kötelez minket arra, hogy tovább őrizzük meg azokat.

A weboldalunk látogatóival kapcsolatos adatokat összesített formában (statisztikaként) használjuk, hogy felmérjük, mennyire működik jól a weboldal. Nem célunk azonosítani a weboldalunk felhasználóit. A weboldalhasználatról naplókat készítünk, amelyeket rendszeresen, évente legalább egyszer törlünk.

Az NTG-nél tiszteletben tartjuk a magánélet és a személyes adatok védelmét, ezért mindig arra törekszünk, hogy minden, számunkra észszerűen elérhető technikai és szervezési intézkedéssel megóvjuk az Ön adatait. A személyes adatainak használatára vonatkozóan bármikor felveheti velünk a kapcsolatot (a jelen tájékoztató végén lásd az elérhetőségeket).

5       Ki kapja meg tőlünk az Önre vonatkozó adatokat?

Az Önre vonatkozó adatokat nem tesszük közzé és nem továbbítjuk másoknak, kizárólag a csoporton belüli egyéb vállalatoknak, az NTG-nek, valamint a számunkra szolgáltatásokat nyújtó vendoroknak és vállalkozóknak.

Az Önre vonatkozó adatokat megoszthatjuk olyan vállalatokkal és személyekkel, amelyek és akik technikai és infrastrukturális megoldásokat kínálnak nekünk, például IT-szolgáltatókkal. Az Európai Gazdasági Térségen belül kizárólag az EGT-n belüli szolgáltatókat alkalmazunk ilyen célokra, és mindig meggyőződünk arról, hogy szolgáltatóink kizárólag az utasításainknak megfelelően használják az adatokat, és rendelkeznek megfelelő garanciákkal a titoktartás védelme és a számukra hozzáférhető személyes adatok biztonsága érdekében.

Egyes esetekben az Önre vonatkozó adatokat az Önnel vagy a munkaadójával kötött szerződés teljesítése érdekében megoszthatjuk alvállalkozókkal is. Ezekben az esetekben csak azokat az adatokat osztjuk meg velük, amelyek az Ön által kért szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek, és minden esetben meggyőződünk arról, hogy kizárólag az utasításainknak megfelelően használják az adatokat, és rendelkeznek megfelelő garanciákkal a titoktartás védelme és a számukra hozzáférhető személyes adatok biztonsága érdekében.

A személyes adatokat az NTG-n belüli vállalatok részére továbbítjuk, mivel elsődlegesen nemzetközi szinten nyújtunk szolgáltatásokat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a csoportunkban rejlő készségek, képességek és tapasztalatok teljes mértékű kiaknázásával a lehető legjobb szolgáltatást kínáljuk ügyfeleinknek. Míg a legtöbb NTG-vállalat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül található, egyes NTG-vállalatok az EGT-n kívül helyezkednek el.

Az EGT-n kívüli vállalatok részére továbbított személyes adatok védelmével kapcsolatos megfelelő garanciák biztosítása érdekében az NTG az egész csoportra kiterjedő adattovábbítási megállapodást alkalmaz, amely valamennyi NTG-vállalatra nézve kötelező szerződés. Ez a megállapodás előírja, hogy az EGT-n kívüli NTG-vállalatok az EGT-n belüli adatvédelmi szabályokkal azonos szabályoknak felelnek meg, valamint a természetes személyeknek érvényesíthető jogokat nyújt az adataik EGT-n kívüli, NTG általi használatával szemben. Az adattovábbítási megállapodásunk többek között megtiltja az EGT-n kívüli NTG-vállalatoknak, hogy hasonló megállapodás hiányában továbbítsák a kapott személyes adatokat. A jogaikat az EGT-n kívüli NTG-vállalattal szemben gyakorolni kívánó személyek továbbá bármikor felvehetik a kapcsolatot a központunkkal, a Dániában található Nordic Transport Group A/S vállalattal.

Az egész csoportra kiterjedő adattovábbítási megállapodásunk az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeken alapul. Ön bármikor megszerezheti a megállapodás egy példányát, és további információkat tudhat meg a jogairól és azok érvényesítéséről, amennyiben felveszi a kapcsolatot a központunkkal, a Nordic Transport Group A/S vállalattal (lásd az elérhetőségeket a jelen tájékoztató végén).

6       Az Ön jogai

Önnek joga van adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban az előzetes tájékoztatáshoz, - melyet jelen Adatvédelmi tájékoztató rendez – az általunk kezelt adataihoz való hozzáféréshez, a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítéséhez, törléséhez - amelyekre már nincs megfelelő indoklással alátámasztott módon szükségünk -, az azoktól való másolat kéréséhez, az adatkezelésünk elleni tiltakozáshoz. Mindemellett joga van az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz is - a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása. Ha arra kér minket, hogy helyesbítsük vagy töröljük az Önnel kapcsolatos adatokat, ezek mellett azt is kérheti, hogy ne használjuk az adatokat, amíg megvizsgáljuk a kérelmét.

Joga van továbbá ahhoz is, hogy arra kérjen minket, hogy ne küldjünk önnek több marketingüzenetet.

Amennyiben a személyes adatai használatához az Ön hozzájárulását kértük, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk a jelen tájékoztató végén található elérhetőségeken. Ilyen esetekben haladéktalanul abbahagyjuk a személyes adatai használatát, kivéve, ha az jogi kötelezettségünk. A hozzájárulás visszavonása nem hat ki a személyes adatok visszavonás előtti használatának törvényességére.

Jogai érvényesítéséhez közvetlenül kapcsolatba léphet velünk vagy a központunkkal, a Nordic Transport Group A/S vállalattal a jelen tájékoztató végén megadott elérhetőségeken.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Önt jogszabály alapján megillető információkat és az Ön jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthatunk fel, vagy

b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A felszámítható díj mértéke: 5000.- Ft

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket terhel.

Ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Amennyiben Ön panaszt szeretne tenni a személyes adatainak használatával, feldolgozásával kapcsolatban, vagy más módon elégedetlen adatkezelési gyakorlatunkkal, lépjen kapcsolatba a lakóhelye szerinti felügyeleti hatósággal. Ha a panasza a központtal, a Nordic Transport Group A/S vállalattal kapcsolatos, kapcsolatba léphet Dánia Adatvédelmi hatóságával is („Datatilsynet”).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám: +36-1-391-1400
E-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Dán Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei:
Cím: Borgergade 28, 5. 1300 København K
Telefonszám: + 45 3319 3200
E-mail cím:
dt@datatilsynet.dk

 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a jogszabálynak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogait.

Lépjen kapcsolatba a központtal:

NTG Nordic Transport Group A/S

Cím:

Hammerholmen 47-49 
DK-2650 Hvidovre
DÁNIA

Telefonszám: +45 7634 0900
E-mail cím:  privacy@ntg.dk


Lépjen kapcsolatba velünk:

NTG Gondrand Kft.

Cégjegyzékszám:         01-09-068277
Adószám:  10377875-2-42
Cím:   1158 Budapest, Rákospalotai Határút 2.
Telefonszám: +36 1 414 6400
Honlap címe:  www.gondrand-logistics.com/?sc_lang=hu-HU

Kérjük, küldje el nekünk véleményét!
E-mail címét bizalmasan kezeljük, azt harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki! A kötelező mezőket *-gal jelöltük!*

Personally worldwide.