This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

S naším řízením dodavatelsko-odběratelských procesů zůstáváte vždy ve hře.

Jako váš partner pro řízení a optimalizaci zbožových toků se prvotně soustředíme na firemní a individuální poradenství. Potřeby vašeho podnikání jsou přitom vždy na prvním místě.

Další výhodou pro vás je skutečnost, že přebíráme starost o vaše specifické logistické úkoly a koordinaci/řízení toku zboží. Prostřednictvím naší IT podpory a díky síťovému řešení celé problematiky tak dosahujeme lepší informovanosti, což se může následně projevit i ve zvýšení kapacity dodávek a zásobování.

Tím vám pomáháme nejenom zvýšit produktivitu a efektivitu vašeho dodavatelsko-odběratelského procesu, ale také nalézt cesty k finančním úsporám. Současně prostřednictvím našeho inovačního softwarového řešení je možno sledovat celý tento proces od začátku až do konce – tj. od dodávky zboží/produktů, přes vlastní výrobu a distribuci, až po následné s tím spojené obchodní operace.

Používáme následující IT řešení pro podporu vašich procesů:

  • Chainware® Warehouse Management Software (WMS)
  • heslem chráněná internetová platforma („My Gondrand“)
  • EDI rozhraní
  • automatické E-mailové služby
  • sledování a vyhledávání zásilek (Tracking and Tracing)


Zaujaly Vás naše služby v této oblasti? Potom prosím kontaktujte některé z našich pracovišť zde.

Technology solutions.

Stačí, když nám zadáte důležité parametry a my už víme, co je třeba udělat abychom ušetřili čas a urychlili celý logistický proces. Technology solutions

Námořní přeprava.

Máme zastoupení v nejdůležitějších přístavech po celém světě a spolupracujeme výhradně s renomovanými rejdařstvími a vybranými agenty.Námořní přeprava

Personally worldwide.