This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here x

Řešení pro automobilový průmysl. Řídíme váš obchod kupředu.

aždé auto se skládá přibližně z více než 10.000 jednotlivých dílů, přičemž každý takovýto díl má své místo v rámci daného celku. V takové situaci je dobré mít na své straně partnera, který vás při každodenní práci kompetentně podpoří.

Společnost Gondrand vystupuje  již řadu let jako dodavatel logistických služeb pro automobilový průmysl a zná dobře požadavky  nebo potřeby tohoto odvětví. Prostřednictvím koordinovaných, sloučených a synchronizovaných dodávek tak podporujeme celkovou efektivitu výroby. Veškeré moduly jsme schopni dodávat v požadované posloupnosti  (JIS - „just in sequence“). Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky neustále vyvíjíme taková nová řešení, která vám poskytnou  skutečnou konkurenční výhodu.

Naše nabídka v oboru automobilový průmysl:

  • podpora při  zásobování prostřednictvím sledování objednávek  („Purchase Order Follow-up“)
  • sledování a vyhledávání zásilek zboží spolu s návaznou správou skladu
  • přeprava zásilek od dodavatelů  (silniční, letecká, námořní a železniční) konsolidace jednotlivých zásilek v předem určených a smluvených prepravních centrech  (TSP =Trans Shipment Points)
  • dodávky materiálu a zboží v přímé závislosti na výrobním procesu (BOM = Kitting/Bill of Material)
  • rozvoj, řízení a optimalizace skladových zásob / vedení evidence zásob dle požadavků zákazníka (VMI = Vendor Managed Inventory)
  •  průběžná inventarizace zboží na skladě pro účely optimálního zásobování a možné kapacity dodávek
  • IT podpora a síťové propojení pro zlepšení informačních toků

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte prosím zde pobočku dle Vaší volby.

Spotřební průmysl.

Díky úzké spolupráci s našimi klienty již při vypracování individuálních konceptů se nám daří zkvalitňovat řízení celého dodavatelsko-odběratelského procesu. Spotřební průmysl

Fashion solutions.

Držíme krok s módou. Dvanáct sezón ročně plus zvláštní kolekce – bezpochyby typický obrázek vašich obchodních aktivit. Rozumíme vašemu obchodu a přizpůsobili jsme se vašemu rytmu. Fashion solutions

Kontaktujte nás.

Velmi rádi zpracujeme Vaši poptávku.

Klepnutím sem

Personally worldwide.